Informatie m.b.t. examens maart 2022

Komende week zijn er weer club examens bij Sidokwan. De examens zijn op de volgende dagen:

Woensdag 23 maart, examen start om 18.00 uur (overige trainingen van deze avond vervallen)

Deelnemers:

Charlène Molenaar, Robin van den Berg, Wiaem Chaara, Hendrik Zomer, Ismaél de Lima, Jurre Mars, Savio Karomi, Djalero Beeuwkes en Jarrell Beeuwkes.

 

Donderdag 24 maart, examen start om 18.00 uur (taekwondo trainingen van deze avond vervallen)

Deelnemers:

Rowena Oost, Ezra Boele, Lenn Mars, Ronja Marissen, Ruben Meijer, Emma Botta, Marijn Nijmeijer, Maria Zeilstra, Koen van den Beukel, Bryan Grondstra, Ravi Jonker, Delano Kats, Tim van der Hoek, Jeronimo Biemolt, Jente Leenheer, Yousif Binzezo en Alisha Hugen

 

Vrijdag 25 maart, examen start om 17.15 uur

Deelnemers:

Nora Pusceddu, Jayden Dietz, Faya Gerding, Lisa Schipper, Vayenne Krikken, Charissa Krikken, Vano Pattiruhu, Mels Stolte, Sem van Zwol en Ryan Leepel

 

Zorg dat je op tijd aanwezig bent op het examen (minimaal kwartier van tevoren). Meld je dan eerst bij de bar, zodat we weten dat je er bent en waar je ook kunt betalen voor het examen.

De kosten van het examen zijn 15 euro per geup graad (ga je van witte band in 1 keer voor gele band, dan kost dit 25 euro).  Op het examen kan er betaald worden, niet betalen is ook geen examen doen! Op de vrijdag zijn er een paar kinderen die examen doen voor een slipjes examen op de witte band (groep van Sarah), de kosten hiervoor zijn 3 euro.

Op de club hebben we planken liggen voor de deelnemers die een breektest moeten doen. De kosten hiervan zijn 5 euro per plank. Uiteraard mag je zelf ook voor planken zorgen.

We wensen iedereen heel veel succes met zijn of haar examen!

Aankondiging Algemene ledenvergadering

Beste leden,

op woensdag 30 maart van 20.00 – 21.30 uur zal de algemene ledenvergadering zijn, wij nodigen jullie hierbij allemaal van harte uit.
De vergadering zal plaatsvinden in de dojang.

Hierbij de agenda:

1. Opening
2. Notulen vorige ALV
3. Verslagen trainingsgroepen / activiteitencommissie 2019, 2020 en 2021
4. Ledenadministratie 2019, 2020 en 2021
5. Financieel verslag boekjaar 2019, 2020 en 2021

PAUZE

6. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar: Larry Meyer
Aftredend en herkiesbaar: Thomas Jones
Aftredend en herkiesbaar: Jacko Dekker
Aftredend en herkiesbaar: Johnny Kielema
Aftredend en niet herkiesbaar: Niesje Kat
Kandidaat: Jolande Maail – van der Sleen
– Eventuele andere (tegen)kandidaten dienen zich tenminste 24 uur voor aanvang van deze vergadering te melden bij het secretariaat.
– Ouders van jeugdleden zijn op deze vergadering van harte welkom, zij hebben echter geen stemrecht. Echter wordt uw mening c.q. opmerkingen als ouder zeker op prijs gesteld.
7. Ontwikkeling Sidokwan en activiteiten
8. Contributie
9. Rondvraag
10. Sluiting

Ingelaste Ledenvergadering!

Hallo allemaal,

op 31 januari 2022 om 20.00 uur zal er een ingelaste ledenvergadering zijn. Op de agenda van deze avond zal maar 1 punt staan. Het bestuur zal hier, conform de statuten van onze club, de leden instemming vagen voor een financiële investering.

De vergadering zal plaatsvinden in de zaal van de dojang, zodat we voldoende onderlinge afstand kunnen houden.

Hopelijk tot dan!

Met vriendelijke groet,

Bestuur Sidokwan