Informatie m.b.t. ALV 2024

Op woensdag 24 april 2024 zal vanaf 19.00 uur de Algemene Leden Vergadering zijn. Op deze avond zullen alle trainingen vervallen. Leden en ouders/verzorgers zijn van harte welkom om de vergadering bij te wonen!

Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen vorige ALV
 3. Verslagen trainingsgroepen / activiteitencommissie 2023
 4. Ledenadministratie 2023
 5. Financieel verslag boekjaar 2023
 6. Bestuursverkiezing
  • Aftredend en herkiesbaar: Larry Meyer
  • Aftredend en herkiesbaar: Johnny Kielema
  • Eventuele andere (tegen) kandidaten dienen zich tenminste 24 uur voor aanvang van deze vergadering te melden bij het secretariaat.
  • Ouders van jeugdleden zijn op deze vergadering van harte welkom, zij hebben echter geen stemrecht. Echter wordt uw mening c.q. opmerkingen als ouder zeker op prijs gesteld.
 7. Ontwikkeling Sidokwan en activiteiten en mededelingen
  • In het jaar 2025 bestaat Sidokwan 40 jaar
  • Benoeming ereleden en lid van verdienste
 8. Contributie
  • Bestuur doet voorstel met verhoging van 1.00 per maand i.v.m. inflatiecorrectie.
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Informatie examens februari 2024

Deze week (vanaf woensdag) zijn er weer club examens bij Sidokwan. Hierbij de indeling op welke dag je (kind) examen gaat doen:

Woensdag (19.00 – 21.00 uur, hogere banders en 16 jaar en ouder) :

Luca Meeusen, Ravi Stuivenberg, Classic Pekel, Daan Meeusen, Arthur Philips, Jouke Pricker, Maria Zeilstra, Marjolein Tijhuis, Niels Nguyen, Ravi Jonker, Ryan Leepel, Sem van Zwol, Tim van der Hoek, Aaron Boele en Marcel Heling.

Donderdag (18.00 – 20.00 uur, beginners):

Finn Kats, Ilan Mulder, Jary van Nuil, Lindsy Noordam, Marith Tips, Yichen Sun, Chanel Scholten, Lars Kint, Leroy Baas, Merel Zwolsman, Roan Mylan Kats, Sabeau Timmerman, Senn Jutstra, Shai Koster, Teun Oskam, Willem Bijlefelt, YasEmin Canavar, Ydette Kint en Isabella Kattouw.

Vrijdag (17.30 – 19.00 uur, 6 t/m 8 jaar):

Faya Kamps, Nora Pusceddu, Jael  Nguyen, Luc van den Oudenrijn, Mels Stolte, Aivy Sriranjan, Layano Dhanai, Aaron Schildt, Kiyan Munster, Lisa Lenten, Lucy-Anne Boesenkool, Nyssa Risakotta, Oscar de Haan Romeijn Ham, Maĩgorzata Skwarun en Ryan Luchies.

Zorg dat je op tijd aanwezig bent op het examen (minimaal kwartier van tevoren). Meld je dan eerst bij de bar, zodat we weten dat je er bent en waar je ook kunt betalen voor het examen.

De kosten van het examen zijn 15 euro per geup graad (ga je van witte band in 1 keer voor gele band, dan kost dit 25 euro).  Op het examen kan er betaald worden, niet betalen is ook geen examen doen! Op de vrijdag zijn er kinderen die examen doen voor een slipjes examen op de witte band (groep van Sarah), de kosten hiervoor zijn 3 euro.

Op de club hebben we planken liggen voor de deelnemers die een breektest moeten doen. De kosten hiervan zijn 6 euro per plank. Uiteraard mag je zelf ook voor planken zorgen.

BELANGRIJK: Vanaf dit examen zullen we ook actiever controleren of je betalend lid bent bij de Taekwondo Bond. Zorg dus dat je lid bent bij de bond en dat je ook de jaarlijkse contributie hebt betaald. Moet je dit nog doen is er dit examen nog geen man overboord, maar we zullen hier wel steeds strakker op controleren. Dit geldt uiteraard voor de kandidaten die opgaan voor een officiële geup, niet voor de kandidaten van Sarah die voor een slipje op gaan.

We wensen iedereen heel veel succes met zijn of haar examen!