Ride Out Sidokwan

Hé mensen,

Na twee jaar is het dan weer zover en organiseren wij op Hemelvaartsdag, donderdag 26 mei 2022 de 6th Ride Out Sidokwan. Wij hebben er allemaal zin in om na de Corona onderbreking elkaar weer te mogen ontmoeten.

Concept is hetzelfde gebleven, toeren,  lunch, toeren en BBQ. Deelnemers zijn leden, oud-leden, familie, sponsoren en vrienden van Sidokwan. Alle motoren zijn welkom .

Met het oog op veiligheid hanteren we het zogenaamde” first man drop systeem motorrijden” Dit werkte erg goed, het is veilig en je raakt niemand kwijt. Jacko zal dit voor vertrek toelichten.

Uiteraard hopen we weer op zo’n super gezellige Ride Out. Voor sommigen een reünie. Doe je (weer) mee geef je dan op via de mail.

Ik ga ervan uit dat iedereen na de rit gezellig mee doet  aan de BBQ, bij de dojang. Geef ff door als je niet blijft eten. Ben je vegetarisch of zijn er andere bijzonderheden waar ik rekening mee moet houden dan hoor ik dat graag.

Door sponsoring van Sidokwan betaal je hiervoor alleen maar € 12,00 p.p.

Met betrekking tot de lunch en andere zaken volgt er meer info.

 

Groet

Larry Meyer

Sidokwan

lr.meyer@ziggo.nl

06 22662557

Si Do Kwan is trots op haar trouwe leden!

Het bestuur van Si Do Kwan gaat trouwe leden in het zonnetje zetten. Natuurlijk kennen we
de Wall of Fame voor onze leden die hun zwarte band halen. Een daar zijn we heel trots op.
We zijn ook heel trots op onze jubilarissen. Onze trouwe leden die al 10, 15, 20, 25 of zelfs
meer jaren lid zijn. Zij zijn het fundament van onze vereniging.

Deze leden krijgen iets bijzonders uitgereikt. Vanaf 10 jaar lidmaatschap krijg je iedere 5 jaar
een bijzondere badge. Een jubileum badge. De bedoeling is dat je deze badge op je Dobok
en/of trainingskleding gaat dragen.

Binnenkort zullen alle leden die al een jubileum gevierd hebben, deze badge officieel uitgereikt krijgen.

Namens het bestuur,
Jacko Dekker

Algemene Ledenvergadering d.d. 30-03-2022

Algemene Ledenvergadering d.d. 30-03-2022

Tijd 20.00 – 21.30 uur
Plaats : dojang

1. Opening
2. Notulen vorige ALV
3. Verslagen trainingsgroepen / activiteitencommissie 2019, 2020 en 2021
4. Ledenadministratie 2019, 2020 en 2021
5. Financieel verslag boekjaar 2019, 2020 en 2021
PAUZE
6. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar: Larry Meyer
Aftredend en herkiesbaar: Thomas Jones
Aftredend en herkiesbaar: Jacko Dekker
Aftredend en herkiesbaar: Johnny Kielema
Aftredend en niet herkiesbaar: Niesje Kat
Kandidaat: Jolande Maail – van der Sleen
– eventuele andere (tegen)kandidaten dienen zich tenminste 24 uur voor aanvang van deze vergadering te melden bij het secretariaat.
– ouders van jeugdleden zijn op deze vergadering van harte welkom, zij hebben echter geen stemrecht. Echter wordt uw mening c.q. opmerkingen als ouder zeker op prijs gesteld.
7. Ontwikkeling Sidokwan en activiteiten
8. Contributie
9. Rondvraag
10. Sluiting