Mededeling bestuur

Geachte ouders, verzorgers en leden,

Zoals jullie wellicht gemerkt hebben, wordt ook dit jaar geen contributie geïnd voor de maanden april en mei. Wij willen jullie hiermee weer enigszins tegemoet komen in de kosten. Uiteraard waarderen wij jullie positieve reacties omtrent de contributie in deze corona periode.

Tevens hebben we geïnvesteerd om zoveel mogelijk contact te houden en/of trainingen te geven. We hebben een groot TV scherm en een laptop gekocht om de online trainingen zo optimaal mogelijk te geven. Nu er buiten getraind mag worden hebben we het gazon aangepast en houten vlonders aangeschaft. Hiermee hebben we een groot oppervlakte gecreëerd om te trainen. Wij zijn erg blij dat we dit kunnen doen. Uiteraard hopen wij erop dat we zo snel mogelijk binnen mogen trainen en dat wij weer activiteiten mogen organiseren en elkaar weer kunnen ontmoeten.

Vriendelijke groet.

Bestuur Sidokwan