Algemene ledenvergadering op 8 maart 2018

Op donderdag 8 maart a.s. wordt de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 2016 gehouden.
De ALV wordt gehouden in de kantine van de dojang in de Trompstraat 2a  en start om 20.00 uur.
Ouders van jeugdleden zijn op deze vergadering van harte welkom, zij hebben echter geen stemrecht.
De koffie staat klaar.