Jeugdselectie staat er weer mooi op dankzij Scholtens Antiek en Berendsen Textiel

De jeugdwedstrijdgroep is gesponsord door de firma Scholtens Antiek en Berendsen textielservice. De jeugd is dankzij deze 2 sponsoren een tas, een presentatiepak en een winterjas rijker. Zij zullen dan ook bij alle wedstrijden er als een team uitzien. Firma Scholtens en Firma Berendsen namens onze jeugdwedstrijdselectie heel erg bedankt!!!!

Algemene Leden Vergadering 15 maart

Op woensdag 15 maart a.s. wordt de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 2016 gehouden.
De ALV wordt gehouden in de kantine van de dojang in de Trompstraat 2a  en start om 20.00 uur.
Ouders van jeugdleden zijn op deze vergadering van harte welkom, zij hebben echter geen stemrecht.
De koffie staat klaar.

       

NL doet 2017 11maart

NLDOET: de grootste vrijwilligersactie van Nederland

 

Sidokwan doet ieder jaar mee aan de grootste vrijwilligersactie van Nederland!

Sidokwan meldt ieder jaar een klus aan bij stichting Oranje Fonds en krijgen hiervoor een vergoeding. De vergoeding verschilt ieder jaar. Als vereniging kunnen we deze financiële bijdrage goed gebruiken. Sidokwan werkt alleen met vrijwilligers en daar zijn we best trots op. Trainers die geheel belangeloos u of uw kind training geeft. Activiteiten commissie die leuke dingen voor onze leden organiseert. Ouders die ondersteunen bij toernooien of jeugd kamp.

Dit jaar hebben wij gekozen voor een grote schoonmaak beurt en zoeken wij ouders of andere vrijwilligers die op zaterdag 11 maart de Dojang grondig willen schoonmaken. Wij denken bijvoorbeeld aan:

  • De mat grondig schoonmaken
  • De kleedkamers en kantine en kantoor schoonmaken
  • Trainingsmateriaal o.a. pantsers, trapkussen, helmen reinigen
  • Ramen binnen en buitenwassen
  • ………..

 

Opgavestrookjes liggen in de kantine

Uiteraard zorgen wij voor schoonmaak artikelen en een heerlijke lunch. Wanneer u ons hierbij wilt helpen kun u zich opgeven bij Niesje Kat (secretaris Sidokwan) nkat@ziggo.nl het  strookje voor 7 maart bij de trainer inleveren.