Medeling ledenadministratie


In de Algemene Leden Vergadering is naar voren gekomen dat de contributie met

€ 0.25/maand verhoogd word.

Deze verhoging vind plaats vanaf de eerstvolgende contributie-incasso van april.

Bij vragen kunt u terecht bij Johnny Kielema

ledenadministratie@sidokwan.nl