Klachten over te hard rijden in de zeeheldenbuurt naar de dojang

                      

Er zijn klachten bij ons binnen gekomen over het te hard rijden in de zeeheldenbuurt!!!

Dat wil zeggen dat er van en naar de dojang het gaspedaal goed wordt ingedrukt, terwijl er een snelheidslimiet is van stapvoets rijden.

Woonerf wordt gemarkeerd door woonerfborden. Automobilisten blijken echter onvoldoende op de hoogte te zijn van het feit dat aan het woonerfbord een maximumsnelheid is verbonden.

Binnen de bebouwde kom vindt de meeste interactie plaats tussen automobilisten en kwetsbare verkeersdeelnemers en zijn de gevaren het grootst. Vooral kinderen, ouderen en fietsers lopen gevaar door te hard rijden in dit gebied.

Let wel: er zijn spelende kinderen in deze buurt die over en weer op de rijbaan spelen.

Het bestuur van Sidokwan vraagt u namens de bewoners en de kinderen, om a.u.b. de snelheid aan te passen!!!!