Ingelaste Ledenvergadering!

Hallo allemaal,

op 31 januari 2022 om 20.00 uur zal er een ingelaste ledenvergadering zijn. Op de agenda van deze avond zal maar 1 punt staan. Het bestuur zal hier, conform de statuten van onze club, de leden instemming vagen voor een financiële investering.

De vergadering zal plaatsvinden in de zaal van de dojang, zodat we voldoende onderlinge afstand kunnen houden.

Hopelijk tot dan!

Met vriendelijke groet,

Bestuur Sidokwan