Informatie contributieverhoging 2019

In de Algemene Ledenvergadering van 2016 is er besloten om de contributie te verhogen van het jaar 2019

Ingaande verhoging 28 december inning contributie januari 2019  met € 0.25