Geheimhoudingsverklaring AVG

Vanaf mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit is de nieuwe privacywet die meer bescherming biedt aan onze inwoners. Ook Sidokwan heeft hier mee te maken, wij willen zorgvuldig omgaan met de privacygegevens van onze leden. Dit verwachten wij ook van onze trainers/vrijwilligers, om dit te waarborgen willen wij jullie vragen een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. In deze geheimhoudingsverklaring staat niet meer dan dat je geen privacygevoelige gegevens deelt met derden.