Algemene Leden Vergadering 15 maart

Op woensdag 15 maart a.s. wordt de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 2016 gehouden.
De ALV wordt gehouden in de kantine van de dojang in de Trompstraat 2a  en start om 20.00 uur.
Ouders van jeugdleden zijn op deze vergadering van harte welkom, zij hebben echter geen stemrecht.
De koffie staat klaar.