Aanpassing rooster m.b.t. stijltrainingen

Na de zomervakantie vindt er een verandering plaats in het trainingsrooster. Binnen de club willen we een extra stijltraining gaan aanbieden voor iedereen die de groene – of de groen/blauwe band heeft. De reden hiervoor is dat we als trainers zien dat deze extra training voor blauwe band en hoger het niveau behoorlijk omhoog heeft gebracht. En omdat de stof vanaf groene band al wat uitgebreider wordt, hebben we ervoor gekozen om een extra training aan te bieden.

Dit betekent dat het rooster op de zaterdag iets zal wijzigen:

  • 09.30 uur – 11.00 uur: Stijl plus training voor blauwe band en hoger
  • 11.00 uur – 12.00 uur: Stijl plus training voor groene – en groen/blauwe band

De trainingen zijn plus trainingen, dus een aanvulling op wat er doordeweeks wordt getraind. Iedereen met de juiste graduatie kan aan deze trainingen meedoen, echter verwachten we dan wel dat je zoveel mogelijk aanwezig bent.

Zoals gezegd gaan de wijzigingen pas in na de zomervakantie. Tot de zomervakantie zijn er geen stijltrainingen meer op de zaterdag.