Geheimhoudingsverklaring AVG

Vanaf mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit is de nieuwe privacywet die meer bescherming biedt aan onze inwoners. Ook Sidokwan heeft hier mee te maken, wij willen zorgvuldig omgaan met de privacygegevens van onze leden. Dit verwachten wij ook van onze trainers/vrijwilligers, om dit te waarborgen willen wij jullie vragen een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. In deze geheimhoudingsverklaring staat niet meer dan dat je geen privacygevoelige gegevens deelt met derden.

Aanschaf AED

Jullie hebben ze vast wel eens zien hangen, een AED.

Wij, SiDoKwan hebben ook  een AED aangeschaft, binnenkort wordt deze in de dojang opgehangen.

Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand.

Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok. 

Ook al mag iedereen een AED bedienen indien het nodig, willen wij toch voor de geïnteresseerde trainers en vrijwilligers een reanimatiecursus aanbieden.

Deze duurt zo’n 2,5 – 3 uur, waarschijnlijk in december of januari (avond of ochtend).

 

Examens bij Sidokwan

In de week van 10 t/m 14 december zijn de club examens weer bij Sidokwan. De trainers zullen hiervoor gaan vragen en beoordelen wie examen kan en wil doen. De trainers zullen vervolgens dan de leerling opgeven voor het examen. De dagen van het examen zijn onder voorbehoud woensdag 12 december en donderdag 13 december. Deze dagen kunnen nog veranderen naarmate het aantal deelnemers. Meer info zal snel volgen op de website. 

Let er wel op dat bij de oudere kinderen en de volwassenen er een advies wordt gegeven of je wel of niet examen kan doen. Indien er een negatief advies komt, dan is het volgens de trainer verstandig om een examen over te slaan. Vergeet hierbij niet dat je trainer het beste met je voor heeft, en dat hij of zij niet wil dat je het examen niet haalt. Overleg dus goed met de trainer voordat je je opgeeft voor het examen.