Reminder Algemene Ledenvergadering donderdag 8 maart

Op donderdag 8 maart a.s. wordt de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 2016 gehouden.
De ALV wordt gehouden in de kantine van de dojang in de Trompstraat 2a en start om 20.00 uur.
Ouders van jeugdleden zijn op deze vergadering van harte welkom, zij hebben echter geen stemrecht.
De koffie staat klaar.

Sidokwan traint met Iranese Wereldkampioen

Enschede, Budo Aykac organiseerde zaterdag een world class sparring seminar met wereldkampioen Mohammad Bagheri Motamed (Iran). Deze taekwondo fenomeen heeft ook zilver behaald op de Olympische Spelen in 2012 en goud op Aziatische kampioenschappen.
Motamed is met Europese sparring seminar tour bezig. Sidokwan Hoogeveen met Kevin Prent, Brian Prent, Manho Wong, Maaike Smit en Damian van Duivenbode waren van de partij. Motamed bracht met veel enthousiasme zijn technieken over op de deelnemers. Niks mooier om van deze ervaren taekwondoka tips te krijgen. Zaterdag werd er twee keer intensief getraind in een vrij hoog tempo. Na de training maakte iedereen gebruik om met de wereldkampioen op de foto te gaan,

Wedstrijdreglementencursus Sparring

Wedstrijdreglementencursus Sparring
Hierbij informeren wij u over de Wedstrijdreglementencursus welke gevolgd dient te worden
voordat men kan deelnemen aan het examen voor 1e Dan of ingeval van poomgraadhouders
voordat men kan deelnemen aan een opvolgend danexamen. Kandidaten dienen minstens 14
jaar oud te zijn waarbij voor geslaagden ouder dan 18 jaar geldt dat zij na het volgen van de
landelijke scheidsrechtersopleiding mogen functioneren als scheidsrechter. De eerstvolgende
cursus vindt plaats op onderstaande datum waarbij leden die opgaan voor 1e Dan en in het
bezit zijn van de 1e Geup voorrang hebben. Ook personen die beschikken over een
poomgraad maar die nu opgaan voor een dangraad hebben voorrang. Afhankelijk van het
aantal inschrijvingen kunnen kandidaten met 2e en 3e Geup ook meedoen.
Organisatie Taekwondo Bond Nederland
Waar Sport- en Evenementencomplex Merwestein.
Merweplein 1, 3432 GN Nieuwegein
Wanneer Zaterdag 5 mei 2018
Tijd 10.00 – 16.30 uur (aanmelden om 09.30 uur)
Onderdelen Bespreking reglement, theorie (kernpunten) en praktijk
Kosten € 25,00 gelijktijdig met de aanmelding te voldoen door storting op
IBAN: NL70INGB0004857490 t.n.v. Taekwondo Bond Nederland met
vermelding van WRC022018, naam cursist en bondslidnummer.
Benodigdheden – wedstrijdreglement “WT competition rules” (zelf downloaden van TBN
site of eventueel digitaal meenemen op een tablet)
– Schrijfmateriaal (pen en papier)
– Volledig ingevuld TBN paspoort incl. pasfoto
– lunchpakket
– trainingspak en Dobok (taekwondopak)
Aanmeldingen voor 28-04-2018 per e-mail naar: adritimmermans@home.nl
Mail de volgende gegevens door:
Voor en achternaam : …………………………………………………
Geslacht : …………………………………………………
Geboortedatum : …………………………………………………
Adres : …………………………………………………
Huidige graduatie : …………………………………………………
PC+Woonplaats : …………………………………………………
Tel./Mob.nr : …………………………………………………
E-mailadres : …………………………………………………
TBN-lidnummer : …………………………………………………
Met vriendelijke groet,
Mohamed Argoubi
Adri Timmermans
Taekwondo Bond Nederland