Medeling ledenadministratie


In de Algemene Leden Vergadering is naar voren gekomen dat de contributie met

€ 0.25/maand verhoogd word.

Deze verhoging vind plaats vanaf de eerstvolgende contributie-incasso van april.

In de Algemene Leden Vergadering is naar voren gekomen dat de contributie vanaf mei vooraf geincasseerd word dit betekend dat 2 mei de contributie 2 keer geincasseerd word te weten de maand april en de maand mei.

Vooraf betalen van de contributie betekent dat bij opzegging de opzeggingstermijn van 1 maand betaald is.

Voor nieuwe leden betekent dit dat bij inschrijving na ratio de contributie geind word vanaf inschrijfdatum + daarop volgende maand.

 

Bij vragen kunt u terecht bij Johnny Kielema

ledenadministratie@sidokwan.nl