Ingelaste Ledenvergadering!

Hallo allemaal,

op 31 januari 2022 om 20.00 uur zal er een ingelaste ledenvergadering zijn. Op de agenda van deze avond zal maar 1 punt staan. Het bestuur zal hier, conform de statuten van onze club, de leden instemming vagen voor een financiële investering.

Aangezien het nog onduidelijk is op welke manier we dit kunnen doen (fysiek of remote, afhankelijk van de dan geldende corona regels), laten we dit op een later moment nog weten.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Sidokwan