Medeling ledenadministratie


In de Algemene Leden Vergadering is naar voren gekomen dat de contributie met € 0.25/maand verhoogd word. Deze verhoging vind plaats vanaf de eerstvolgende contributie-incasso van april. In de Algemene Leden Vergadering is naar voren gekomen dat de contributie vanaf mei vooraf geincasseerd word dit betekend dat 2 mei de contributie 2 keer geincasseerd word te weten de maand april en de maand mei. Vooraf betalen van de contributie betekent dat bij opzegging de opzeggingstermijn van 1 maand betaald is. Voor nieuwe leden betekent dit dat bij inschrijving na ratio de contributie geind word vanaf inschrijfdatum + daarop volgende maand.   Bij vragen kunt u terecht bij Johnny Kielema ledenadministratie@sidokwan.nl

Sponsorloop van Sidokwan 13 mei

Zaterdag 13 mei staat de Sponsorloop van Sidokwan gepland. We starten de ochtend met de eerste groep lopers om 11 uur en het zal rond 13.30 uur zeker ten einde zijn (ligt uiteraard aan het aantal deelnemers). Nadat de sponsorlijsten ingeleverd zijn (vóór 6 mei), zal er een definitief programma komen met hoe laat iedereen start (de jongste groepen zullen als eerste lopen en van daaruit werken we de boel af naar steeds oudere leden). In de bijlage heb ik de briefjes en de sponsorlijsten voor de Sidokwanners toegevoegd. Wij hopen dat IEDEREEN meedoet. Dus alle leden: jong en oud; taekwondo-hapkido-ufw. Uiteraard zoeken we ook nog vrijwilligers die deze ochtend mee willen helpen met stempelen of achter een kraampje willen staan. We wisselen elkaar wel af als er gelopen moet worden!

Mededeling examencomissie

Dinsdag 25 april kunnen examenkandidaten extra trainen dat is tussen 16:30 uur en 18:00 uur