Klachten over te hard rijden in de zeeheldenbuurt naar de dojang

                      

Er zijn klachten bij ons binnen gekomen over het te hard rijden in de zeeheldenbuurt!!!

Dat wil zeggen dat er van en naar de dojang het gaspedaal goed wordt ingedrukt, terwijl er een snelheidslimiet is van stapvoets rijden.

Woonerf wordt gemarkeerd door woonerfborden. Automobilisten blijken echter onvoldoende op de hoogte te zijn van het feit dat aan het woonerfbord een maximumsnelheid is verbonden.

Binnen de bebouwde kom vindt de meeste interactie plaats tussen automobilisten en kwetsbare verkeersdeelnemers en zijn de gevaren het grootst. Vooral kinderen, ouderen en fietsers lopen gevaar door te hard rijden in dit gebied.

Let wel: er zijn spelende kinderen in deze buurt die over en weer op de rijbaan spelen.

Het bestuur van Sidokwan vraagt u namens de bewoners en de kinderen, om a.u.b. de snelheid aan te passen!!!!

 

Sidokwan op sportinfo markt Hoogeveen

Vandaag heeft Sidokwan goed werk geleverd op de sportinfo markt in de Hoofdstraat. Op de twaalfde editie van dit evenement waren wij met een mooie stand, een leuke demo en veel vrijwilligers aanwezig. Voor het eerst waren de jongste groep ‘The Little Tigers’ van Nicole  ook op het podium actief welke gevolgd werd met de oudere spelers onder leiding van Peter en Cees. Primeur dit jaar, acte de presence van de olde knarren Egbert, René en Albert Jan. Het fanatisme droop ervan af. Netje hoor Boyssszz! Natuurlijk werd onze stand goed bezocht, de kickbag bij de stand daagt altijd weer uit om een keer te stoten of trappen. Genoeg mensen die graag meer informatie wilden hebben. Hendrik besloot op gegeven moment geen info meer te geven. Hendrik: ‘ we stoppen er mee, wij krijgen anders veel te veel leden die we niet kwijt kunnen in de dojang. Boel opruimen, inpakken en  opstappen.’  Zo gezegd zo gedaan. Graag willen wij Leandra van The Kitchen bedanken voor de lekkere koffie, Hendrik Zomer van garage Zomer uit Geesbrug voor het beschikbaar stellen voor de bus en natuurlijk alle vrijwilligers die weer voor goede PR hebben gezorgd.

      

Dames handbal vereniging SVWW start trainingsweekend bij Sidokwan.

SVWW staat voor Samen Verder Wijster Westerbork. Twee handbal verenigingen die gefuseerd zijn. Trainer van het damesteam is Bernard Ballast, zelf een gerenommeerde handballer geweest en collega van Larry, start het seizoen met een trainingsweekend. Om een goede start te maken hebben Larry en Bernard een clinic vechtsport voorbereid om de dames goed in de sfeer te brengen. Of dit gelukt is …… bekijk de foto’s maar.  ‘SVWW veel succes het komend seizoen!’

Larry